Pages

Wednesday, July 16, 2008

Aktifkan kembali fungsi "Command Prompt" dan "Regedit"

Masalah:

Mungkin anda pernah mengalami masalah berikut;
"The command prompt has been disabled by your administrator."
"Registry editing has been disabled by your administrator."
Keadaan ini berlaku apabila arahan cmd atau regedit cuba dilaksanakan.
Penyelesaian:
Terdapat berbagai cara dan kaedah yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Berikut adalah satu kaedah mudah yang anda boleh gunakan tanpa perlu membuat instalasi perisian tambahan kedalam sistem komputer anda.

Dengan hanya menggunakan fungsi RUN anda boleh mengaktifkan semula fungsi regedit dan cmd yang telah dinyahkan fungsinya oleh administrator. untuk itu terdapat dua siri arahan yang boleh digunakan.

Arahan Aktifkan Command Prompt:
REG add HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\System /v DisableCMD /t REG_DWORD /d 0 /f

Arahan Aktifkan Regedit:
REG add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableRegistryTools /t REG_DWORD /d 0 /f

Langkah penggunaan:
  1. Salin arahan yang anda inginkan.
  2. Klik butang START windows dan pilih arahan RUN
  3. Tampalkan arahan tersebut pada petak yang disediakan.
  4. klik OK.

Selamat mencuba.

No comments: