Pages

Tuesday, March 1, 2011

Mengubah "AutoNumber" dalam Microsoft Access

Kebiasaan kita yang menggunakan Microsoft Access hanya menganggap fungsi AutoNumber hanyalah untuk menghasilkan angka 0, 1, 2, 3 secara berturutan ataupun rawak. Pernahkah kita mencuba untuk mengubah penghasilan autonumber ini kedalam bentuk format yang tersendiri seperti STAFF-10-0001, STAFF-10-0002, STAFF-10-0003 dan seterusnya.

Bagi mereka yang ingin mencuba sila ikuti arahan berikut:


1. Dalam keadaan Table Design View.
2. Masukkan Field Name.
3. Pilih Data Type sebagai AutoNumber.
4. Isikan Properties Format dengan kod yang dihendaki seperti "MB7"000 bagi menghasilkan kod seperti MB7001, MB7002 dan seterusnya.

Huruf yang diletakkan didalam tanda "" tidak akan berubah, manakala nombor 000 akan di tambahkan dengan nilai 1 setiap kali data dimasukkan.
Selamat mencuba

No comments: